miercuri, 14 martie 2012

Armonia

<< Armonia este potrivirea desavirsita a componentelor intr-un intreg.>>

(Micul Dicţionar Enciclopedic)

Se povesteşte ca demult in China, era un copac atit de batrin incit nimeni nu mai ştia de cind e acolo. Un vrăjitor 1-a tăiat si a făcut din lemnul lui o harpa minunata. Artişti vestiţi au venit sa cin te la instrumentul despre care se aflase peste tari si mari. Dar oricit s-au străduit n-au reuşit sa scoată din el decit nişte sunete neplăcute auzului. Pina la urma, harpa frumoasa dar nefolositoare a ajuns in tezaurul împăratului Chinei, unde a zăcut multa vreme. După mulţi ani, intr-o zi veni tinarul Pay-Ia si ceru permisiunea sa-i fie îngăduit sa cinte la vestita harpa.

I se acorda privilegiul si sub mingiierea degetelor sale instrumentul se trezi si scoase sunete nemaiauzit de frumoase, care semănau cu amintirile batrinului copac: schimbarea anotimpurilor si naturii, renaşterea continua, cintecele pasărilor sau lupta fiarelor sălbatice, ploaia care cade sau liniştea ză pezii, bucuriile si necazurile tuturor celor care trecuseră pe sub umbra lui si multe altele. Ascultătorii emoţionaţi ii întrebară pe Pay-Ia cum a reuşit sa domesticească
harpa. Pay-la le răspunse ca in loc sa forţeze instrumentul sa cinte melodiile sale, a lăsat harpa sa-si aleagă tema si urmarind-o, el s-a asimilat cu harpa,devenind amindoi un singur instrument.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu